Wie zijn wij?
Bestuur
Lid worden
Clubcompetitie
Organisatie kleindierensport
Clubnieuws en Agenda
Speciaal clubs
LID WORDEN

Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalender jaar.

De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt:

- voor seniorenleden € 16,00 p.j.
- voor jeugdleden t/ m 17 jaar € 5,00 p.j.

Als u uitsluitend voor plezier wat diertjes houdt, dan is het lidmaatschap van onze vereniging voldoende. Als u aan tentoonstellingen mee wilt doen, dient u ook lid te zijn van één van onderstaande landelijke bonden:
- de Bond voor Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) of
- de Nederlandse bond voor Sierduivenliefhebbers–verenigingen (NBS)

Het lidmaatschap voor de bond(en) kunt u uitsluitend via de secretaris van de vereniging aanvragen. Een abonnement op het Kleindier Magazine is verplicht en kost € 32,50 (€ 30,00 bij aut. incasso). Voor meer informatie kunt u de websites van de betreffende bonden bezoeken.

Wilt u lid worden of heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris