Soorten
Keuring & Predikaat
Tatoeëring & Ringen
Inzendingen
Vervoer
Vraagprogramma
Enten
uitslagen
KEURING & PREDIKAAT

Op de tentoonstelling worden de dieren gekeurd, dit wil zeggen getoetst aan de landelijke standaardeisen die gelden voor het ras en kleurslag. De keuring uitgevoerd door erkende keurmeesters. Aan de hand van een keuringsbrief worden de verschilledne "onderdelen" van het dier gekeurd en gewaardeerd met punten en voorzien van eventuele opmerkingen van de keurmeester.

Er wordt niet met de keurmeester gesproken tijdens de keuring, de keuring wordt anoniem uitgevoerd. Een uitzondering hierop is de zogenaamde tafelkeuring waarbij de fokker wel vragen kan stellen aan de keurmeester. Dit doen we op de jongdierendag. De keurmeester legt uit wat hij doet, hoe hij tot een oordeel komt en geeft daarnaast zijn mening en advies over het fokken van het betreffende dier.

De keuring leidt tot één van de volgende predikaten.Klik hier voor voorbeeld
    U(itmuntend)=98-100 pnt
    F(raai) = 95-97 pnt
    Z(eer) G(oed) = 92-94 pnt
    G(oed) = 89-91,5 pnt
    V(oldoende) = 86-88,5 pnt
    O(onvoldoende)= minder dan 88,5 pnt

Een ”U” mag alleen bij officële keuringen tijdens de wintertentoonstellingen (15 sept t/m 31 mrt) worden gegeven.