Soorten
Keuring & Predikaat
TatoeŽring & Ringen
Inzendingen
Vervoer
Vraagprogramma
Enten
uitslagen
ENTEN HOENDERS, SERAMA'S

Hoenders en dwerghoenders die op tentoonstellingen worden ingezonden, moeten geŽnt worden tegen de Pseudo Vogelpest. Er wordt namelijk door de Voedsel en Warenautoriteit op tentoonstellingen steekproefsgewijze gecontroleerd en als uit het mest- of bloedonderzoek blijkt dat de dieren niet voldoende weerstand hebben opgebouwd tegen de pseudo vogelpest, dan kan een tentoonstellingsverbod voor een bepaalde regio worden afgekondigd. Dus let op fokkers!!

ALLE bij de fokker aanwezige dieren moeten worden gevaccineerd. Dus ook de dieren die niet naar tentoonstellingen gaan en ook de ongeringde dieren vanaf een bepaalde leeftijd. De entverklaringen (kopieŽn) moeten door de fokkers bij het inkooien van de dieren worden ingeleverd bij de tentoonstellingssecretaris en deze worden bij het uitkooien weer door de fokkers opgehaald. De entformulieren moeten aan de ambtenaar van de Voedsel en Warenautoriteit worden getoond als deze hierom vraagt.

ENTEN KONIJNEN

In de ALV van de KLN op 1 augustus 2016 is besloten dat voor alle konijnen die toegelaten worden op tentoonstellingen een entplicht geldt tegen RHD2. Dit betekent dat de fokkers bij inschrijving een kopie van het entbewijs dienen te overleggen en bij het inkooien dient dit entbewijs aanwezig te zijn. Indien geen entbewijs kan worden overlegd worden de dieren uitgesloten van deelname en worden terstond uit de TT-ruimte verwijderd.