Wie zijn wij?
Bestuur
Lid worden
Clubcompetitie
Organisatie kleindierensport
Clubnieuws en Agenda
Speciaal clubs
CLUBCOMPETITIE

Onderling hebben de leden van de vereniging een eigen competitie. Er zijn voor de diergroepen konijnen, hoenders en watervogels wisselbekers ingesteld. Leden kunnen alleen met eigen gefokte dieren meedoen aan de competitie. Je kunt een wisselbeker winnen door in n seizoen op drie tentoonstellingen met hetzelfde dier het hoogste aantal punten te behalen.
Van de drie tentoonstellingen is er n verplichte, namelijk de eigen clubtentoonstelling. De overige tentoonstellingen zijn naar eigen keuze. Degene die mee wil doen moet vr 31 januari de 3 beoordelingskaarten (of kopie) aan de secretaris sturen. Eindigen twee of meer leden met een gelijk aantal punten dan is de beoordeling op de clubtentoonstelling doorslaggevend. Wordt de wisselprijs twee keer achter elkaar of drie keer in totaal gewonnen, dan mag de fokker de wisselbeker houden. In andere gevallen ontvangt men een herinneringsprijs.